Montiranje kabina prve gondole u BiH – Skijalište ravna Planina